complex zaventem

Buro MOVE BVBA

Kleine Molenweg 146

2940 Stabroek

 

0495/94.10.93

eveline@buromove.be

MOBILITEITSTOETS

MOBER - MER - PrMS

MOBILITEITSADVIES

 

Eveline Staelens

Erkend MER-deskundige mens-mobiliteit

 

Buro MOVE BVBA

Buro MOVE is een onafhankelijk studiebureau voor mobiliteits- en verkeersplanning. Ir.-architect Eveline Staelens is oprichtster en zaakvoerster van de BVBA .

Buro MOVE staat garant voor een flexibele, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening.

Mobiliteitsstudies en mobiliteitstoetsen in het kader van bouwaanvragen, mobiliteitseffectenrapporten (MOBER), de discipline mens-mobiliteit in milieueffectenrapporten (MER) en sinds maart 2013 ook de project-MER screening (PrMS), zijn de stokpaardjes van Eveline Staelens.

Mobiliteitsadvies en verkeersadvies in het kader van masterplan, open oproep of andere grootschalige architecturale en stedenbouwkundige projecten vormen daarop een logische aanvulling.


Project-MER screening (PrMS) - mobiliteitstoets

Een project-m.e.r.-screeningsnota (PrMS) dient sinds 1 maart 2013 bij de bouwaanvraag voor projecten onder één van de rubrieken van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit (vanaf p. 12) te worden gevoegd. Stadsontwikkelingsprojecten en industrieontwikkelingsprojecten vallen onder deze rubrieken. Een mobiliteitstoets als bijlage van de PrMS is in vele van deze gevallen aangewezen.

MEER ->>


MOBER - mobiliteitsstudie bouwvergunning

Dergelijke mobiliteitsstudie kadert  binnen het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 omtrent de gewijzigde dossiersamenstelling, dat in werking trad op 1 september 2009.  Een mobiliteitsstudie dient daarom verplicht toegevoegd te worden aan het aanvraagdossier voor bepaalde bouwvergunningen / stedenbouwkundige vergunningen in volgende situaties:

MEER ->>


MER(-ontheffing) – discipline mens-mobiliteit

Voor meer informatie met betrekking tot MER(-ontheffingen) wordt verwezen naar de officiële website www.lne.be/themas/milieueffectrapportage. Hieronder alvast de essentie (bron : www.lne.be/themas/milieueffectrapportage)

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

MEER ->>


Mobiliteitsadvies – Verkeersadvies

Mobiliteitsadvies en verkeersadvies kan in de ruimste zin van de woorden worden beschouwd. Mobiliteit en verkeer binnen een masterplan, open oproep, beeldkwaliteitsplan of haalbaarheidsstudie hoort daarbij. De startnota en/of projectnota in het kader van het Mobiliteitsdecreet begeleiden, bereikbaarheidsstudie voor bedrijven(terreinen), parkeer(exploitatie) – advies en dergelijke meer.
Aarzel niet om contact op te nemen voor verdere informatie omtrent uw mobiliteitsadvies of verkeersadvies!